دهارنا یوگا

 

دهارنا به مرحله بعد از پراتی هارا اطلاق می گردد که حالتی است که ذهن سعی در تمرکز دارد.در مرحله پراتی ها را ،سعی در رسیدن به بی فکری و زدودن افکار از ذهن است اما دهارنا برعکس پراتی هارا (جمع حواس و کانونی کردن ذهن که در پراتی هارا:جدائی ذهن از محسوسات است)می باشد.در واقع باید کلیه مراحل یوگا قبل از (دهارنا:تمرکز )تکمیل شده باشند وگرنه تمرکز با فشار در کانونی کردن ذهن نیز بر خلاف تصور عامه بیهوده است و ذهن باید آمادگی خود را برای کانونی شدن اعلام کند که شمادر پشت چشمان بسته در واقع هیچ چیز نمی بینید و تنها فضای تهی و بیفکری است و بعد از بیفکری جمع حواس با تکنیکهای سری مخصوص بخود انجام می پذیرد و یک شبه میسر نیست بلکه باید (مهارت در بانداها/مودراها/پرانایاما/پراتی هارا/دهارنا)همه یک به یک و با سعه صدر طی و تکمیل گردد.نوشته شده در تاريخ یک شنبه 17 آبان 1388  ساعت 03:42 ب.ظ | نظرات (0)